Výstava v České Třebové 2003

Výstava proběhla ke Dni železnice. Byly nám poskytnuty prostory čekárny a podpora pro její uspořádání. Na výstavě v České Třebové v roce 2003 jsme poprvé představili veřejnosti naše nová soukromá kolejiště - "Skalice" ve velikosti TT Jiřího Sládka a "Peklov" Tomáše Brzybohatého v N-ku. Také jsme si poprvé zkusili, jaké to je pořádat výstavu v jiném městě. Den předem jsme naložili kolejiště do dodávky a modely do osobního auta a brzy ráno vyrazili v šesti lidech do Česká Třebové. Ráno jsme museli kolejiště nainstalovat, potom předvést a večer zabalit, naložit a odjet. A doma ještě uklidit a vrátit dodávku. Bylo to opravdu náročné. Ze strany stanice byla akce zajištěna poměrně dobře, nicméně skutečnost, že jsme obsadili čekárnu pro cestující, byla vyhrocena hlasitými projevy nevole některých cestujících.

N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého N kolejiště Tomáše Brzybohatého TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka TT kolejiště Jirky Sládka