Výstavy 2009

Výstava v Ústí nad Orlicí 2009
Výstava v České Třebové 2009
Výstava v Chocni 2009
Výstava ve Skutči 2009
Výstava v Šumperku 2009