Novinky
25.12.2020
Pour féliciter 2021

15.7.2020
Vložena pozvánka na akci v Chocni.

5.1.2020
Doplněno N kolejiště Ondřeje Zahálky do seznamu vystavovaných kolejišť.

29.12.2019
Vloženy fotky z výstav 2019 v Novém Jičíně, Chocni a České Třebové.

25.12.2019
Pour féliciter 2020

11.7.2019
Vložena pozvánka na akci v Chocni.
Historie
Logo

Historie Společnosti přátel železničního modelářství a železnice

První aktivity spolku lze vystopovat již zhruba kolem roku 2000, kdy byl Jiří Sládek jako vedoucí kroužku železničních modelářů osloven, zda bych nechtěl s kolegy u příležitosti Dne železnice uspořádat v železniční stanici Choceň výstavu železničních modelů a kolejišť. Výstavu uspořádal Jiří Sládek s Tomášem Brzybohatým v rámci tehdejších možností spolu s několika žáky kroužku (Janem Kužílkem, Lukášem Zavřelem a Filipem Měchýřem) se zapůjčeným kolejištěm z Domu dětí a mládeže Choceň. Ve vitrínách vystavili několik továrních i ručně zhotovených modelů. Celkem byla takto v Chocni uspořádána výstava 3 roky po sobě (v roce 2000, 2001 a 2002).

V roce 2003 probíhala v železniční stanici Choceň rekonstrukce v rámci přestavby koridoru a nebylo tedy možné, aby tam proběhla další výstava. Proto Jiří Sládek oslovil přednostu železniční stanice Česká Třebová ing. Zdeňka Kudrnu (který před tím pracoval v Chocni a byl vlastně iniciátorem předchozích výstav), zda by nechtěl v České Třebové uspořádat ke Dni železnice výstavu kolejišť. Byly nám poskytnuty prostory čekárny a podpora pro její uspořádání. Na výstavě v České Třebové v roce 2003 jsme poprvé představili veřejnosti naše nová soukromá kolejiště - "Skalice" ve velikosti TT Jiřího Sládka a "Peklov" Tomáše Brzybohatého v N-ku. Také jsme si poprvé zkusili, jaké to je pořádat výstavu v jiném městě. Den předem jsme naložili kolejiště do dodávky a modely do osobního auta a brzy ráno vyrazili v šesti lidech do Česká Třebové. Ráno jsme museli kolejiště nainstalovat, potom předvést a večer zabalit, naložit a odjet. A doma ještě uklidit a vrátit dodávku. Bylo to opravdu náročné. Ze strany stanice byla akce zajištěna poměrně dobře, nicméně skutečnost, že jsme obsadili čekárnu pro cestující, byla vyhrocena hlasitými projevy nevole některých cestujících. V roce 2004 jsme tuto akci ještě jednou zopakovali.

ROK 2005
Autobus Škoda RTO

V průběhu roku 2004 se Tomáš Brzybohatý seznámil se starostou obce Veliny Petrem Krejcarem. Řeč došla i na modelářství a padl návrh, že bychom se mohli pokusit uspořádat výstavu ve Velinách s tím, že Petr Krejcar zná dalšího nadšence a to Vaška Kašpara. Výsledkem tedy byla výstava uspořádaná ve Velinách 27.- 29. května 2005. Vystaveno bylo kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého, zahradní železnice Vaška a Blanky Kašparových, modely ETS Luboše Hakla. Navíc jsme si vypůjčili kolejiště TT prodejny ES Pečky, kolejiště velikosti N Klubu železničních modelářů (KMŽ) Hradec Králové a přizvali ke spolupráci i KMŽ Trutnov s jejich žákovským kolejištěm. Některé modely do vitrín nám zapůjčili železniční modeláři z Chrudimi. Dále byl na akci přizván historický autobus Škoda RTO. Součástí akce byla i fotografická soutěž a výstava fotografií.

Na základě kontaktu s náměstkem železniční stanice Pardubice ing. Milanem Trojánkem byla po akci ve Velinách domluvena výstava v rámci oslav ke Dni železnice v Pardubicích 24. a 25. září. Vystaveno bylo kolejiště TT "Skalice", kolejiště TT "Adršpach" Petra Jakubce, kolejiště N "Peklov", zimní dioráma H0 Vaška Kašpara, modely americké železnice velikosti 0 Jiřího Kulhánka, dále jsme si vypůjčili kolejiště TT prodejny ES Pečky a ještě s námi vystavoval kolejiště TT Pavel Lněnička. Trojrozměrné historické exponáty ze své sbírky zapůjčil kolega Jiří Rokos.

Již v té době jsme začali používat název "Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice v Čechách", zkráceně "Holická mašinka" podle prodejny železničních modelů Václava a Blanky Kašparových v Holicích, kolem které jsme se soustřeďovali.

ROK 2006
Veliny 2006

18. - 21. května 2006 jsme uspořádaly znovu výstavu ve Velinách. Oproti minulé výstavě se nám podařilo vystavit více kolejišť: kolejiště TT "Skalice", kolejiště N "Peklov", kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT "Alpy" Petra Jakubce, kolejiště H0 Vaška a Blanky Kašparových, kolejiště H0 Petra Hemerky, modely ETS Luboše Hakla, modely americké železnice velikosti 0 Jiřího Kulhánka, moduly TT Petra Novotného. Také jsme měli zapůjčené tovární kolejiště TT firmy Tillig a opět jsme přizvali ke spolupráci i KMŽ Trutnov s jejich žákovským kolejištěm.

I tento rok byl součástí akce historický autobus Škoda RTO. A nejen to, dokonce byl vypraven historický motorový vůz M 131. Součástí akce byla opět fotografická soutěž a výstava fotografií.

Koncem roku 2005 jsme byli požádáni Regionálním muzeem Litomyšl o pomoc při pořádání mezinárodní modelářské výstavy. Výstava začínající vernisáží 3. června 2006 trvala až do konce září 2006. Kromě poskytnutí modelů do vitrín na celou výstavu jsme vystavili při vernisáži a při modelářském dni 10. června i kolejiště "Skalice" a "Peklov".

Na základě kontaktů Václava Kašpara s místostarostou Rokytnice v Orlických horách, jsme byli požádáni o pomoc při pořádání výstavy ke 100. výročí trati Doudleby - Vamberk - Rokytnice. Výstava kolejišť proběhla ve dvou částech.

1. část proběhla 5. a 6. července, bylo vystaveno kolejiště H0 Václava Kašpara, "Adršpach" v TT Petra Jakubce, modely ETS Luboše Hakla, modely 0 Jiřího Kulhánka a LGB Václava Kašpara.

2. část probíhala 16. a 17. září, bylo znovu vystaveno kolejiště H0 Václava Kašpara, "Adršpach" v TT Petra Jakubce, modely ETS Luboše Hakla, dále pak kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště TT Radka Lžičaře a "Peklov" v N-ku Tomáše Brzybohatého. Nově s námi vystavoval Zdeněk Charouz kolejiště TT a Petr Hemerka kolejiště H0. Navíc s námi začal spolupracovat i Libor Stejskal.

23. a 24. září proběhla v železniční stanici Pardubice tradiční akce ke Dni železnice. Byla vystavena 2 kolejiště Václava Kašpara (H0 a N), kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště "Peklov" N Tomáše Brzybohatého a modely velikosti 0 Jiřího Kulhánka.

Dne 3. prosince jsme v Kulturním domě Holice uspořádali Mikulášskou výstavu. Vystaveno bylo kolejiště H0 Václava Kašpara a 4 kolejiště v TT "Skalice" Jiřího Sládka, Radka Lžičaře, Zdeňka Charouze a "Adršpach" Petra Jakubce.

ROK 2007
Pardubice 2007

Ve dnech 26. - 29. dubna 2007 proběhla tradiční výstava, tentokrát již ne ve Velinách ale v Kulturním domě v Holicích za jeho podpory. Díky tomu jsme získali více prostoru a bylo možné rozsah výstavy poněkud zvětšit. Bylo předvedeno kolejiště H0 Václava Kašpara, dioráma depa H0 Václava Bukovského, kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT "Alpy" Petra Jakubce, kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka a kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého, kolejiště TT firmy Tillig, kolejiště TT žáků učiliště ČSAD v Holicích a modely 0 Jiřího Kulhánka, Lubomíra Hakla a modely zahradní železnice LGB manželů Kašparových.. Ve vitrínách bylo vystaveno množství dalších modelů. Navíc se nám podařilo navázat spolupráci se spolkem Sičovy drobné železnice, provozující funkční modely parní lokomotivy řady 310 a vagonů v měřítku 1:8, takže děti měly možnost se svést tímto vláčkem na prostranství před Kulturním domem.

V rámci Anenské pouti v Rokytnici v Orlických horách jsme uspořádali 28. - 29. srpna další ročník výstavy. Vystavovali jsme kolejiště Václava Kašpara (H0), kolejiště "Skalice" Jiřího Sládka (TT), Radka Lžičaře (TT), Zdeňka Charouze (TT), "Peklov" Tomáše Brzybohatého (N) a modely Jiřího Kulhánka a Lubomíra Hakla (0). Dále byly vystaveny plastikové modely letadel a vojenské techniky.

Při příležitosti dne otevřených dveří ve firmě Brück Zámrsk 15. září 2007 jsme byli požádáni o uspořádání výstavy. Na akci jsme předvedli kolejiště Zdeňka Charouze (TT), Radka Lžičaře (TT), "Skalice" Jiřího Sládka (TT), "Peklov" Tomáše Brzybohatého (N) a modely LGB Jana Frice a Milana Mattuše. V prostorách výstavy byly vystaveny i modely nákladních automobilů modelářů ze Slatiny u Vysokého Mýta.

29. a 30. září jsme v rámci oslav Dne železnice uspořádali tradiční výstavu v kulturním sále žst. Pardubice. Vystavovali jsme kolejiště Václava Kašpara (H0), dioráma depa v H0 Václava Bukovského, kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště "Peklov" N Tomáše Brzybohatého, malé kolejiště N Libora Stejskala a modely velikosti 0 Jiřího Kulhánka.

Při příležitosti 125. výročí trati Choceň - Litomyšl pořádala Společnost železniční při DKV Česká Třebová v Orlickém muzeu v Chocni výstavu. Kolegové nás požádali, abychom vystavili kolejiště v provozu. Během prvních tří dní této výstavy 20. - 22. října (výstava sama trvala asi tři týdny) jsme vystavili celkem tři kolejiště: ve velikosti H0 Václava Kašpara, TT "Skalice" Jiřího Sládka a "Peklov" N Tomáše Brzybohatého. Vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici jednu místnost, bylo to maximum, které se tam dalo vtěsnat. Tato akce měla pozitivní ohlasy, výhrady se týkaly nedostatku místa a toho, že kolejiště byla vystavena krátce. Na základě těchto reakcí jsme začali uvažovat o tom, že bychom mohli v muzeu uspořádat samostatnou výstavu kolejišť.

ROK 2008
Holice 2008

Tento rok byl pro Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice v Čechách zlomový. Společnost byla začátkem roku registrována jako občanské sdružení ministerstva vnitra. V té souvislosti byla vytvořena pevná členská základna a vedení spolku bylo svěřeno zvolenému předsednictvu. Prvním předsedou se stal Jiří Sládek, místopředsedy Tomáš Brzybohatý a Václav Kašpar. Účetnictví bylo svěřeno Magdě Brzybohaté.

24. - 27. dubna 2008 proběhl další (již IV.) ročník tradiční výstavy v Kulturním domě v Holicích. Bylo předvedeno velké kolejiště a nově i zimní velikosti H0 Václava Kašpara, dioráma depa H0 Václava Bukovského, nové velké kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka a kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého, modely 0 Jiřího Kulhánka a Lubomíra Hakla. Poprvé bylo představeno i poněkud svérázné kolejiště žáků SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU Šumperk ve velikosti TT. Přizvali jsme i kolegu Aleše Rotrekla z Chrudimi, který představil kolejiště "Ouklice" ve velikosti N. Vystavovali s námi i noví členové Jan a Jaroslava Fricovi a Milan Mattuš modely zahradní železnice LGB. Svoje kolejiště předvedla i firma Merkur z Police nad Metují. Vystaven byl i modul zhotovený pod záštitou mezinárodní železniční organizace FISAIC. Ve vitrínách bylo předvedeno mnoho různých železničních modelů rozličných měřítek, modelů automobilů a kitů vojenské techniky, historických železničních exponátů, a pamětních razítek Jiřího Vorla. Součástí byla výstava fotografií a fotografická soutěž. Spolek Sičovy drobné železnice opět předvedl funkční model parní lokomotivy řady 310 a vagonů v měřítku 1:8. Vláčkem se mohli děti svést před Kulturním domem. Součástí akce bylo i předvedení historických automobilů, především vojenského speciálu Mercedes Benz 15A pouštní verze z roku 1941. Zájemci měli dokonce možnost se tímto vozidlem projet po vyhlídkové trase.

1. května 2008 jsme ve spolupráci se železniční stanicí Pardubice uspořádali výstavu při příležitosti oslavy 50. výročí otevření nového nádraží v Pardubicích. Protože tato akce probíhala bezprostředně po výstavě v Holicích, uspořádali jsme ji trochu skromněji. Vystavili jsme obě kolejiště (velké a malé zimní) ve velikosti H0 Václava Kašpara, dioráma depa ve velikosti H0 Václava Bukovského, kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště TT žáků SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU Šumperk a kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého, modely velikosti 0 Jiřího Kulhánka a Lubomíra Hakla. Dále byly vystaveny i zajímavé dřevěné modely parních lokomotiv, trojrozměrné exponáty a fotografie dokumentující historii skutečné železnice a nádraží v Pardubicích.

Holice 2008

26. a 27. srpna 2008 proběhl další ročník výstavy v rámci Anenské pouti v Rokytnici v Orlických horách. Vystaveno bylo velké kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého, modely 0 Jiřího Kulhánka a Lubomíra Hakla a modely LGB Jana Frice. Ve vitrínách bylo vystaveno množství modelů různých velikostí.

Ke Dni železnice jsme 27. a 28. září 2008 již tradičně vystavovali v železniční stanici Pardubice. Bylo vystaveno malé zimní kolejiště H0 Vaška Kašpara, dioráma depa v H0 Václava Bukovského, velké kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště TT Zdeňka Charouze, provozní modely amerických železnic velikosti 0 Jiřího Kulhánka a modely LGB Jana Frice. Dále bylo vystaveno množství historických exponátů ze sbírky Jiřího Rokose.

Na základě ohlasů na výstavku kolejišť z října roku 2007, která proběhla v rámci akce ke 125. výročí trati Choceň - Litomyšl, jsme uspořádali ve spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni 23. - 26. října 2008 výstavu železničních modelů a kolejišť. Veřejnosti jsme ve velkém a malém výstavním sále muzea předvedli nové velké kolejiště a malé zimní velikosti H0 Václava Kašpara, dioráma depa H0 Václava Bukovského, kolejiště N "Peklov" a malé kolejiště N "v kufru" Tomáše Brzybohatého, kolejiště "Skalice" a malé skládací kolejiště TT Jiřího Sládka, velké kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT žáků SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU Šumperk, modely amerických železnic ve velikosti 0 Jiřího Kulhánka modely LGB Jana Frice. Poprvé vystavil i své rozpracované kolejiště velikosti TT kolega Lukáš Novák. Ve vitrínách byly umístěny modely železničních vozidel v různých měřítcích (včetně naší tradiční porovnávačky N - TT - H0), modely automobilů ve velikosti H0 a historické železniční předměty ze sbírek Jiřího Rokose a Filipa Měchýře. Součástí výstavy byla i výstava fotografií Jiřího Kulhánka a Filipa Měchýře.

Od 24. do 26. října byla na nádvoří zámku provozována Sičova drobná železnice s funkčním modelem parní lokomotivy řady 310, dvojici plošinových vagonů a jednoho služebního vozu v měřítku 1:8. Tímto vláčkem se děti samozřejmě mohli svést.

2. listopadu kolega Zdeněk Charouz vystavil kolejiště během výstavy vláčků v obci Olešná.

Rok 2008 jsme uzavřeli výročním setkáním členů společnosti v polovině prosince v restauraci Staroholická v Holicích. Při této příležitosti proběhla volba předsednictva pro další rok. Předsednictvo bylo zvoleno ve stejné sestavě.

ROK 2009
Ústí 2009

Začátek roku byl pro spolek poměrně dramatický. Protože značně narostla intenzita roztržek vyvolaných některými členy spolku, bylo hledáno řešení, jak tuto situaci urovnat. Následně na to 8. března na schůzi spolku oznámila paní Blanka Kašparová, že ze spolku spolu s manželem Václavem a dalšími členy odchází a že akci v Holicích a Rokytnici v Orlických horách si nechávají ve své režii. Víc to nechtěla komentovat a důvody neuvedla.

Konkrétně ze spolku odešli tito členové: Blanka a Václav Kašparovi, Martin Bulis, Václav Bukovský, Jan a Jaroslava Fricovi, Milan Mattuš a Pavel Rulík.

Jako spolek jsme se v první řadě oficiálně od jednání těchto členů zásadně distancovali (protože se občas zaštiťují názvem našeho spolku). Dalším krokem bylo provedení drobné změny v názvu spolku ze "Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice v Čechách" na "Společnost přátel železničního modelářství a železnice" a změna sídla spolku. Na uvolněnou pozici místopředsedy byl zvolen Radek Lžičař.

Ačkoli nás tato situace svým způsobem zasáhla, postupně se ukázalo, že byla ve svém důsledku poměrně pozitivní. Došlo k upevnění vztahů mezi členy, kteří ve spolku zůstali, i spolku jako celku.

Jak z výše uvedeného vyplývá, výstava v Holicích v dubnu 2009 nebyla pořádána naším spolkem a neměli jsme s ní nic společného.

8. a 9. května 2009 jsme ve spolupráci se sborem Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí uspořádali výstavu kolejišť. Vystavili jsme kolejiště TT "Skalice" Jiřího Sládka, kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT Lukáše Nováka a kolejiště N "Peklov" Tomáše Brzybohatého.

11. – 14. června se kolegové Radek Lžičař a Zdeněk Charouz se svými kolejišti zúčastnili mezinárodní výstavy železničních modelů “Jede, jede mašinka“ v Pečkách.

Další výstavu jsme uspořádali ve Skutči 26. až 28. června v Kulturním klubu. Vystavili jsme kolejiště N “Peklov“ Tomáše Brzybohatého, modul N Libora Stejskala, kolejiště TT “Skalice“ Jiřího Sládka, kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT Lukáše Nováka a kolejiště H0 žáků speciální školy ve Skutči. Dále byly vystaveny modely amerických železnic ve velikosti 0 Jiřího Kulhánka a reklamní kolejiště s modely Merkur.
I tentokrát s námi na akci spolupracoval spolek Sičovy drobné železnice, jejichž vláčkem se mohli na prostranství u kulturního domu svést nejen děti.
A poprvé s námi na této akce byla i prodejna modelové železnice VERAMO CZ s.r.o. z Trutnova, se kterou jsme (po událostech ze začátku roku) navázali užší spolupráci.

Zhruba v dubnu jsem byl osloven kolegou panem Zdeňkem Morávkem, zda by jsme jim nechtěli 2. července v Šumperku v rámci vernisáže výstavy „Vlaky a vláčky na fotografii“ a s ní spojeným křtem knihy „Železnice Desná“ uspořádat malou jednodenní výstavu kolejišť v Městské knihovně Šumperk. Nakonec jsem se dohodli, že vystavíme pouze dvě kolejiště – „Skalice“ a „Peklov“. Je pravda, že tato akce byla pro nás jistým experimentem, protože tak daleko jsme do té doby zatím nevystavovali. Každopádně ale výstava měla pozitivní ohlas a my získali nové zkušenosti.

26. září probíhaly oslavy Dne železnice. Před prázdninami jsme byli požádáni, zda bychom při této příležitosti uspořádali výstavu v kulturním sále železniční stanice Pardubice. Přestože jsme akci odsouhlasili, bylo nám zhruba koncem července řečeno zástupcem stanice, že akci bude pořádat někdo jiný a nás tam nechtějí. (Bylo nám zřejmé, odkud vítr fouká.)
Proto jsme urychleně oslovili pořadatele oslav v železniční stanici a Depu kolejových vozidel Česká Třebová.
Vystavili jsme celkem šest kolejišť, z toho jedno N“Peklov“ Tomáše Brzybohatého, ostatní byla v TT: “Skalice“ Jiřího Sládka, “Adršpach“ Petra Jakubce a kolejiště Radka Lžičaře, Zdeňka Charouze a Lukáše Nováka.
Přestože na přípravy z naší strany bylo poměrně málo času, byla celá tato akce velice vydařená a doslova jsme si ji užívali. Za zmínku jistě stojí velice vstřícný přístup pořadatelů ze strany DKV Česká Třebová.

Ve dnech 2. – 4. října proběhl další ročník výstavy železničních kolejišť a modelů pořádané ve spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni.
Bylo vystaveno kolejiště N “Peklov“ a malé kolejiště N “v kufru“ Tomáše Brzybohatého, kolejiště TT “Adršpach“ Petra Jakubce, kolejiště TT Radka Lžičaře, kolejiště TT Zdeňka Charouze, kolejiště TT Lukáše Nováka a modely amerických železnic ve velikosti 0 Jiřího Kulhánka.
Návštěvníci měli možnost zakoupit si modely u prodejny VERAMO CZ s.r.o., která se tentokrát z Trutnova přesunula přímo do Chocně.
Na nádvoří zámku se mohli zájemci svést vláčkem Sičovy drobné železnice a Železničního a parního spolku Troubelice, který s námi na této akci vystavoval vlastně poprvé.

Rok 2009 jsme ukončili závěrečnou schůzí spojenou s volbou předsednictva. Předsedou byl zvolen opět Jiří Sládek, místopředsedy Tomáš Brzybohatý a Radek Lžičař.

ROK 2010
Ústí 2009

Začátkem roku jsme byli kontaktováni paní Kašparovou s prosbou, zda bychom nechtěli přebrat akce připravované a plánované jejich spolkem, protože ten ukončuje činnost. Vzhledem k událostem z minulého roku jsme se rozhodli jejich akce nepřebírat a neřešit.

Již v průběhu předchozího roku v návaznosti na výstavu v Šumperku se nám ozvala paní ředitelka z Městské knihovny v Novém Jičíně, že by byla ráda, kdybychom u nich uspořádali podobnou akci.
Vzali jsme to jako výzvu a pokusili se najít optimální řešení. Po vzájemné dohodě byl zvolen termín 27. a 28. března.
Z naší strany to byl další experiment. Krátce po půlnoci 27. jsme se sjeli v Chocni a po překládce kolejišť vyrazili na cestu do Nového Jičína. Jeli jsme ve dvou autech, v dodávce bylo složeno pět kolejišť a šesté se vezlo na střeše osobního auta.
Po příjezdu na místo proběhlo nastěhování a instalace výstavy. V podstatě záhy se otevřelo pro veřejnost. Vzhledem k našemu brzkému vstávání (někteří pomalu ani nešli večer spát) jsme ale byli docela vyřízení. Žel to bylo poněkud dáno špatným odhadem z naší strany.
Předvedli jsme celkem šest kolejišť, “Peklov“ v N, “Skalici“, “Adršpach“, kolejiště Lukáše Nováka a Zdeňka Charouze (všechna v TT) a okruh s modely 0 Jiřího Kulhánka.
Každopádně ale byly na tuto akci pozitivní ohlasy jak ze strany návštěvníků tak i ze strany zaměstnanců knihovny. Navíc o nás bylo v knihovně velice dobře postaráno a i přes naší únavu jsme byli velice spokojeni.
Předběžně byla otevřena jednání ohledně zopakování akce v průběhu roku 2011.

© Společnost přátel železničního modelářství a železnice 2005 – 2020 malevlaky@malevlaky.cz